Jili slot gcash Miřácký Michal | Reference

Nejvýznamnější reference

Kromě výše zmíněných prací jsem realizoval také drobnosti typu grafických podkladů pro tisk reklamních letáků, firemních vizitek, on-page optimalizace nebo copywriting webových textů.